Oczyszczalnie z osadem czynnym

W tego typu oczyszczalniach wszystkie procesy technologiczne zachodzą w jednym reaktorze (zbiorniku) podzielonym przegrodami na komory technologiczne, redukując w ten sposób rozmiary oczyszczalni, jak również koszty jej montażu. Oczyszczalnie ścieków na zasadzie osadu czynnego pracują w technologi niskoobciążonego osadu czynnego z nitryfikacją, denitryfikacją, tlenową stabilizacją osadu czynnego, filtracją, separacją, sedymentacją i defosfatacją. Wysoka jakość oczyszczonych ścieków pozwala na odprowadzenie do rowu, rzeki, innych zbiorników wodnych, gruntu za pośrednictwem studni chłonnej, drenażu rozsączającego, itp. Istnieje możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych.

Zalety:
*wysoka skuteczność oczyszczania (nawet do 98%)
*nie ma konieczności stosowania biopreparatów
*mała powierzchnia montażu
*sprawdza się w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
*niskie koszty eksploatacji
*wykonanie z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD
*atrakcyjna cena
Warunki montażu:
a) odległość od granicy działki min. 2m
b) odległość od okna budynku min. 5m
c) odległość oczyszczalni od studni wody pitnej min. 15m
d) odległość studni chłonnej (drenażu rozsączającego) od studni wody pitnej min. 30m
e) odległość od najbliższych drzew min. 3m

Oferowane przez nas oczyszczalnie ścieków posiadają wymagane normy europejskie i certyfikaty, spełniają warunki odnośnie otrzymania dofinansowania!